WWW.STAMPWORLD.BE

Gratis online wereldpostzegelcatalogus

 

INKOOP POSTZEGELS

 

Door onze winkel, de sterke groei van onze internet verkopen en de vele contacten in detail- en groothandel, internationale contacten en deelname in verschillende online verkoopsystemen bieden wij u de beste kansen uw collectie tegen een faire prijs te verkopen.

Door de sterke groei van onze internet activiteiten zoeken we met spoed postzegels te koop, met name


Grote collecties hele wereld, vooral postfris maar mag ook ongebruikt of gebruikt zijn

In het bijzonder goede thematische collecties, landencollecties Brits Gemenebest, Azië,Zuid-Amerika, Pacific

Vellenpartijen, winkel- of hanfelarenstocks


OOK HEEL GROTE OBJECTEN, CONTANTE BETALING.MEER INFORMATIE CLICK HIER
Erik Boeré Filatelie

http://www.stampworld.com/en/maps/Europe/?user=13680&view=forsale